Индивидуални комбинации от закваски | LBB

Индивидуални комбинации от закваски

‘Ел Би Булгарикум“ има готовност да отговори на всички изисквания на своите клиенти.

Експертите в Научноизследователския център могат да разработят закваски, специално съобразени с изискванията, нуждите и технологичните особености на производителя или предостави технологично „ноу-хау“.

Производството на индивидуални комбинации от закваски се извършва по заявка след изпратени технологични изисквания и параметри от страна на производителя на готовата продукция.

За допълнителни подробности относно разработването и производството на индивидуални закваски, моля пишете на мейл: domestic.market@lbbulgaricum.bg