Промишлено производство

Ел Би Булгарикум притежава най - значителната колекция в страната от български закваски за промишлено производство на традиционни млечни продукти. При създаването на комбинации закваски се прилага многоетапен процес, който включва изолиране, селекция и комбиниране на щамове с различни вкусови, технологични и здравословни свойства. Целта е да се получат продукти, адаптирани към вкуса на потребителя и съобразени с индивидуалните изисквания на производителите.

Закваските на Ел Би Булгарикум са групирани според чувствителността им към различни типове фаги. Дружеството е единствено в България, което е разработило метод за бързо откриване на фагови инфекции и определяне на типа фага. Съобразно резултата от анализа, предлагаме схема за смяна на инфектираната закваска с устойчиви към този фаг закваски. Съставената схема на смяна на избраните закваски се прилага до пълното изчистване на възникналата фагова инфекция.