Закваски

Закваските в „Ел Би Булгарикум“ носят търговското наименование LBB. Те са едни от най-важните съставки при производството на български млечни продукти, затова и специалистите в „Ел Би Булгарикум“ им отделят специално внимание. В Научноизследователския център в дружеството се съхранява, обогатява и изследва уникална колекция от над 1000 вида млечнокисели и бифидо бактерии, част от които влизат в състава на над 100 различни комбинации от закваски.

Закваските, предлагани от  „Ел Би Булгарикум“ биват: еднощамови, многощамови и смесени, които не са подлагани на генна модификация. Всяка една закваска в зависимост от предпочитанията и желанията на клиентите може да се предлага под формата на DVS закваска.

Основни предимства на DVS закваските, или т.нар. концентрирани закваски:

  • Намаляват производствените разходи
  • По-нисък риск от фагово заразяване
  • Постоянно качество на готовия продукт
  • Гъвкавост

Сертификати ISO 22000 HALAL

 

 

Млечнокиселите бактерии

Закваски за домашно производство
Закваски за промишлено производство