Закваски

Закваските в „Ел Би Булгарикум“ носят търговското наименование LBB. Те са едни от най-важните съставки при производството на български млечни продукти, затова и специалистите в „Ел Би Булгарикум“ им отделят специално внимание.
В богатата колекция на „Ел Би Булгарикум“ се съхраняват и поддържат различни видове закваски: еднощамови, многощамови и смесени, които не са подлагани на генна модификация. Всяка една закваска в зависимост от предпочитанията и желанията на клиентите може да се предлага под формата на DVS закваска и Bulk.

Основното предимство на DVS закваските, или т.нар. концентрирани закваски, е, че те може да се използват директно в производствения процес, без да е необходимо да се прави допълнителна производствена закваска.

 

Млечнокиселите бактерии

Закваски за домашно производство
Закваски за промишлено производство