Награди и сертификати

Ел Би Булгарикум ЕАД притежава следните сертификати… В продължение на 30 години със закваските и технологиите на дружеството се произвежда кисело мляко по български лиценз в Япония, Германия, Швейцария, Холандия, Кипър, Финландия, Филипините, Франция, Австрия.

ISO 22000, VIDIN

издаден на 30.05.2016,
валиден до 25.06.2018

IFS6 Food Certificate, VIDIN

издаден на 26.05.2016,
валиден до 22.07.2017

ISO 22000, SOFIA

издаден на 17.12.2015 г., валиден до 12.2018 г.

IFS6 Food Certificate, SOFIA

издаден на 16.12.2015 г., валиден до 01.2017 г.

ISO 22000 Certificate, VIDIN

издаден на 26.06.2015 г., валиден до 06.2018 г.

Halal Certificate, Sofia

издаден на 20.06.2016, валиден до 30.06.2017

Halal Certificate, Sofia

издаден на 20.06.2016,валиден до 30.06.2017